zarzad@zpp.bydgoszcz.pl
(52) 325 33 15

Zjazd Wodniaków Wymiaru Sprawiedliwości nad jeziorem Karsińskim

Zjazd Wodniaków Wymiaru Sprawiedliwości nad jeziorem Karsińskim

Na prośbę Pana sędziego w st. spocz. Zdzisława Adamowskiego, Komandora Ogólnopolskich Spływów Kajakowych Wymiaru Sprawiedliwości w Bydgoszczy, uprzejmie informuję Koleżanki i Kolegów, że Pan sędzia organizuje w dniach od 1 do 9 lipca 2017 roku ostatkowy Zjazd Wodniaków Wymiaru Sprawiedliwości w Swornychgaciach nad jeziorem Karsińskim w Centrum Agrokajaki ,,Jeziorna”.

Innowacyjność tej przygody kajakowej będzie polegać na stacjonarnym zakwaterowaniu w pokojach hotelowych ww. Centrum Agroturystycznego i spacerowych etapach kajakowych z jeziora Charzykowskiego, rzeką Brdą, strugą Chocina, rzeką Zubrzyca.

Przewidziane są biesiady grillowe, bal wodniaka, wizyta w Klinice Rehabilitacji w Krojantach (szczegóły w załączonym niżej programie).

Koszt uczestnictwa wynosi 1450 złotych, którego uregulowanie winno nastąpić w dwóch ratach: 800 złotych w terminie do 30 marca 2017 roku na konto Bank Zaehodni WBK nr 7 SA w Bydgoszczy nr 80 1090 1972 0000 0001 1911 1188 z dopiskiem ,,kajak”. Druga rata w kwocie 650 złotych jest płatna u organizatorów w dniu rozpoczęcia Zjazdu.

Jak wynika z informacji pana sędziego Zdzisława Adamowskiego – organizatora spływu – są jeszcze wolne miejsca i chętni mogą zgłaszać się najpóźniej do 30 marca 2017 roku.

Poniżej szczegółowy program Zjazdu.

Bliższych informacji udzielają:

  • sędzia w st. spocz. Zdzisław Adamowski  – tel. 600-773-591 lub 52 3423417
  • sędzia Mariola Urbańska-Trzecka, IV Wydział Karny Odwoławczy – tel.  (52) 325-31-37.

SKAN BROSZURY Z PROGRAMEM ZJAZDU: