zarzad@zpp.bydgoszcz.pl
(52) 325 33 15

„Wolność człowieka – problemy filozoficzne i prawne” – konferencja naukowa

„Wolność człowieka – problemy filozoficzne i prawne” – konferencja naukowa
  • Czy istnieje wolna wola?
  • Jakie są światopoglądowe źródła i granice wolności człowieka?
  • Jak chronić konstytucyjne wolności człowieka?
  • Dlaczego gra Pokemon Go jest wyzwaniem dla prawników?

Te i inne pytania stanowić będą przedmiot rozważań wybitnych polskich specjalistów, niekwestionowanych autorytetów w dziedzinie prawa i filozofii w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Wolność człowieka – problemy filozoficzne i prawne”, organizowanej przez Związek Prawników Polskich oraz Izbę Adwokacką w Bydgoszczy pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja odbędzie się 15 października br. w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. W dyskusji wezmą udział sędziowie: Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz eksperci z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 


 

Czas i miejsce:

15 października 2016, godz. 10:0018:00
Hotel „Pod Orłem”
ul. Gdańska 14, 85-006 Bydgoszcz
(kliknij tutaj, aby otworzyć mapkę dojazdu)

Link do wydarzenia na facebooku:
https://www.facebook.com/events/1668260616821509/

 


 

Rezerwacja miejsc:

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszenia, celem dokonania rezerwacji miejsca, na adres:
konferencja@zpp.bydgoszcz.pl

 


 

Program konferencji:

10:00
Otwarcie Konferencji

10:10
Wystąpienie prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

I. Sesja filozoficzno-prawna
prowadzenie: dr Dariusz Kala, sędzia Sądu Najwyższego

10:20
Czy istnieje wolna wola?
Tak – dr Artur Szutta, Uniwersytet Gdański;
Nie – dr Natasza Szutta, Uniwersytet Gdański

11:00
Prawne i pozaprawne ograniczenia wolności człowieka
prof. dr hab. Jerzy Zajadło – Prawne ograniczenia
dr hab. Sebastian Sykuna, prof. Uniwersytetu Gdańskiego – Pozaprawne ograniczenia

11:40
Światopoglądowe źródła i granice wolności człowieka
dr hab. Oktawian Nawrot, prof. Uniwersytetu Gdańskiego – Klauzula sumienia
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Religia jako źródło wolności człowieka

12:20–13:10
Dyskusja

13.10–13.50
Przerwa kawowa

II. Sesja dogmatyczno-prawna
prowadzenie: Włodzimierz Hilla, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

13:50
Wolność człowieka od prawa karnego
referent: prof. dr hab. Robert Zawłocki; koreferent: dr Dariusz Kala, sędzia Sądu Najwyższego

14:30
Nowoczesne technologie a autonomia woli w prawie cywilnym: czy Pokémon Go otwiera nowe perspektywy?
referent: prof. dr hab. Fryderyk Zoll; koreferent: prof. dr hab. Piotr Machnikowski

15:10
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw człowieka w drodze bezpośredniego stosowania konstytucji
referent: dr Bohdan Zdziennicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku;
koreferent: dr hab. Barbara Nita – Światłowska, prof. Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie

15.40–16.30
Dyskusja

16:30
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Włodzimierz Hilla, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy