zarzad@zpp.bydgoszcz.pl
(52) 325 33 15

Władze

Członkowie reprezentacji stowarzyszenia ZPP:

Prezes
Sędzia Włodzimierz Hilla

Wiceprezes
Adwokat Justyna Mazur

Skarbnik
Sędzia Tomasz Głowski

Sekretarz
Adowkat Sławomir Szymański

Członkowie
Adwokat Beata Lorkowska
Sędzia Jakub Kościerzyński
Sędzia Monika Górska-Makarewicz