zarzad@zpp.bydgoszcz.pl
(52) 325 33 15

Szkolenie „Równe Traktowanie Uczestników Postępowań – Przewodnik Dla Sędziów i Prokuratorów”

Szkolenie „Równe Traktowanie Uczestników Postępowań – Przewodnik Dla Sędziów i Prokuratorów”

Pobierz  „RÓWNE TRAKTOWANIE uczestników postępowań – Przewodnik dla sędziów i prokuratorów”
[plik PDF, 1,4 MB] 


Koleżanki i Koledzy,

W imieniu zarządu Związku Prawników Polskich w Bydgoszczy oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym, zorganizowanym naszymi wspólnymi siłami, szkoleniu pt. „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów”.

Szkolenie to odbędzie się 14 czerwca br. (wtorek) o godz. 16:oo „tradycyjnie” już w Klubie ORA w Bydgoszczy, Nowy Rynek 5. Będzie ono trwało ok. 1,5 h. Przeprowadzą je, przybywając wyłącznie w tym celu, w następstwie naszych intensywnych zabiegów, przedstawiciele warszawskiej centrali Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W pracach nad „Przewodnikiem” (publikacja książkowa, która wydana została przez Rzecznika Praw Obywatelskich) uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Prokuratury, Prokuratury Generalnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Biura Rady Europy w Warszawie, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

„Przewodnik” (którym w określonej liczbie prezenterzy będą dysponowali; jest także dostępny w wersji Online) ma za cel zwrócenie uwagi na szczególne potrzebny osób – uczestników postępowań należących do grup narażonych na dyskryminację. Podzielony jest na 6 sekcji tematycznych dotyczących traktowania podczas postępowań osób ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, rasę, pochodzenie narodowo-etniczne, wyznanie, orientację seksualną i tożsamość płciową oraz wykluczenie społeczne i ubóstwo.

Ze swej strony gorąco zachęcam do udziału w tym szkoleniu. Brałem osobiście udział w takim przedsięwzięciu zorganizowanym w ub. miesiącu w SA w Gdańsku. Wyrażam najgłębsze przekonanie, że każdy sędzia jak również profesjonalny uczestnik postępowania sądowego winien zaznajomić się z prezentowaną materią.

Włodzimierz Hilla