zarzad@zpp.bydgoszcz.pl
(52) 325 33 15

O ZPP

Związek Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy zrzesza przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych środowiska bydgoskiego. Jesteśmy sukcesorem bogatego dorobku organizacyjnego wypracowanego w ramach bydgoskiego oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z 22 września 2015 r. wpisał nasze stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego. Aktualnie zrzeszamy ponad 40 członków.

Jako podstawowe cele statutowe naszego Związku przyjęliśmy m.in. kontynuowanie i upowszechnianie humanistycznych tradycji prawnictwa polskiego, wyrażanie poglądów i stanowiska w kwestiach stanowienia prawa i praworządności, doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Związku oraz innych osób stosujących prawo.

W swoim dorobku mamy organizację kilkudziesięciu konferencji naukowych, szkoleń i sympozjów, które zaowocowały wydaniem trzech pozycji książkowych zawierających materiały pokonferencyjne. Nasi członkowie mają na swoim koncie około 200 publikacji naukowych. Uczestniczą także w rozlicznych, tożsamych przedsięwzięciach organizowanych przez środowiska naukowe regionu i kraju, jak też przez stowarzyszenia i organizacje, realizujące zbliżone do naszych cele statutowe.