zarzad@zpp.bydgoszcz.pl
(52) 325 33 15

Kontakt

Sprawy organizacyjne:
zarzad@zpp.bydgoszcz.pl

Sprawy administracyjno-biurowe:
Lucyna Sadlak
tel. (52) 32 53 315

Adres korespondencyjny:
Sędzia Włodzimierz Hilla
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz