zarzad@zpp.bydgoszcz.pl
(52) 325 33 15

Konferencja naukowa, pt. „Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej”

Konferencja naukowa, pt. „Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej”

11 czerwca br. o godz. 10:00 w s. 224 Sądu Okręgowego w Bydgoszczy odbędzie się Konferencja naukowa, pt. Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej, której szczegółowy program załączam poniżej.

Do jej zrealizowania zostaliśmy zainspirowani i zachęceni przez znanych nam językoznawców z UMK w Toruniu, którzy współtworzyli z nami Konferencję pt. Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej.

Bardzo gorąco zachęcamy Was do udziału także w tym przedsięwzięciu z uwagi na jego szczególne walory praktyczne w naszej codziennej pracy.

Zainteresowanym osobom, biorącym udział w tym evencie wystawimy stosowne zaświadczenia o uczestnictwie.

Program konferencji

I Wykładnia językowa

  1. Wykładnia językowa wśród innych typów wykładni prawa [Maja Klubińska, UMK]
  2. Wykładnia językowa w praktyce sądowej a charakter narzędzi leksykograficznych [Anna Czelakowska, IJP PAN, Emilia Kubicka, UMK]
  3. Słowniki w wykładni [Sebastian Żurowski, UMK]
  4. Zasady przeprowadzania wykładni językowej [Anna Czelakowska, IJP PAN, Emilia Kubicka, UMK]
  5. Językoznawca jako biegły sądowy [Małgorzata Gębka-Wolak, UMK]

 

II Tłumaczenie

  1. Tłumaczenie prawnicze jako szczególny rodzaj tłumaczenia specjalistycznego [Ewa Bagłajewska-Miglus, Viadrina, SSR Jarosław Dudzicz, Viadrina]
  2. Kompetencje tłumacza przysięgłego [Lech Zieliński, UMK]
  3. Tłumaczenie ustne w sądzie i środowiskowe [Lech Zieliński, UMK, Katarzyna Siewert-Kowalkowska, UKW]

 


 

Warsztaty zostały przygotowane przez badaczy i praktyków z różnych ośrodków krajowych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Języka Polskiego PAN) i zagranicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina) – leksykografów, biegłych sądowych w zakresie językoznawstwa, tłumaczy przysięgłych i sędziów.

Ich celem jest z jednej strony ukazanie środowiskom prawniczym zasad przeprowadzania wykładni językowej oraz sposobów krytycznego korzystania z nieodłącznie z nią związanych słowników; z drugiej zaś – ukazanie możliwości wykorzystania pracy biegłych językoznawców i tłumaczy przysięgłych.

Uczestnicy dowiedzą się, jakie kompetencje powinny posiadać te osoby i jak efektywnie wykorzystać ich pracę w praktyce prawniczej.