zarzad@zpp.bydgoszcz.pl
(52) 325 33 15

Dołącz do nas

Chętni do przystąpienia do Związku Prawników Polskich z Siedzibą w Bydgoszczy proszeni są o:

  1. Pobranie deklaracji przystąpienia (kliknij tutaj)
  2. Pobranie pouczenia o RODO dla członków (kliknij tutaj)
  3. Wydrukowanie obu powyższych dokumentów, wypełnienie (w przypadku deklaracji) oraz podpisanie ich
  4. Przesłanie skanów podpisanych dokumentów na adres: zarzad@zpp.bydgoszcz.pl i oczekiwanie na kontakt zwrotny.
    ——————————————————————————-
  5. Jeżeli kandydat życzy sobie, aby składki członkowskie były mu potrącane z wynagrodzenia, dodatkowo musi pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać wzór tego wniosku (kliknij tutaj), a następnie dostarczyć go do do swojego sądu

judge-shaking-hand